kontakt

DANE FIRMY

Akwawit S.A.

51-501 Wrocław, ul. Monopolowa 4 
tel.: +48/ 71 34 74 102 
fax: +48/ 71 34 74 110 
e-mail: sekretariat@akwawit.com.pl
e-mail: office@akwawit.com.pl


NIP 697-00-11-390

REGON 001100873

Sąd Rejonowy we Wrocławiu dla Wrocławia Fabrycznej,
Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000065962
Kapitał zakładowy: 105.063.770 zł w całości opłacony.

SKLEP FIRMOWY STACJONARNY

ul. Monopolowa 4
51-501 Wrocław
nr tel. 71 34 73 208
Godziny otwarcia
11:00 – 22:00

RESTAURACJA WRATISLAVIA

ul. Monopolowa 4g
51-501 Wrocław
nr tel. 71 34 74 208
Godziny otwarcia
poniedziałek – niedziela 11:00 – 22:00

DZIAŁ HANDLOWY – KRAJ

DZIAŁ HANDLOWY – EKSPORT

Weronika Mazur
telefon: +48 695 300 110
e-mail: w.mazur@akwawit.com.pll

Magdalena Białas
telefon: +48 782 822 232
e-mail: m.bialas@akwawit.com.pl

MARKETING – EKSPORT

Paulina Szczepańska
telefon: +48 601 078 783
e-mail: p.szczepanska@akwawit.com.pl